FAQ

1.Забравихсипаролата. Какмогадая възстановя? Моля, натиснетевърху "Забравенапарола“ ивъведетевашатаелектроннапоща. Виещеполучитеимейл с инструкции за новатасипарола.

2.Койимадостъпдакупувапродуктиоттозионлайнмагазин? Товавиртуаленмагазине проектиран предимнозаклиентинаФлуидра.

3.Каквипродукти,цени и разходи по доставката можетеданамеритена онлайнмагазина? Тукщенамеритесъщитеценинапродуктите и разходиподоставката ,каквитоимате икатоклиент на Флуидра.

4.Каквиусловиянаплащанеможетеданамерите вонлайн магазина? Тукщенамеритеедни и същиусловиянаплащане, които в моментаиматекатоклиент на Флуидра.

Продажби

5.Ималиразликамеждукласическа“продажбаи „интернет“ продажба? Нямаразлика. С  помощтанаинтернет, щеможетедаполучитеинформациязавсичкивашипоръчки, включителноскладовиналичностиилистатутнапродажбите.

6.Как могадапроверядали поръчката е билапотвърдена, нейниятстатусилидругиподробности? Всекипът, когатоимапромянанастатусанапоръчката, виещеполучаватеимейл с подробнаинформация. Освентоваможетедакликнетевърху "Поръчки "опцията в менютозаупотреба, къдетоможетеданамеритевсекидетайлзавсичкиваши поръчки.

7.Какмогадаанулирампотвърденапоръчказапродажба? Можетедасесвържете с нашия Call Center (032/95 00 23 илина info@fluidrabalkans.com) и дапоискатеотмяна.

8.Какво се слува когато натисна опция“ Достави , когато поръчката е приключена“. Ако натиснете тази опция, вашата поръчка ще бъде доставена, когато всички продукти бъдат налични.

Оферти за вашите клиенти

9.Как мога да редактирам персонална оферта за моите клиенти? След като сте избрали всички желани продукти, отидете в количката за пазаруване и щракнете върху бутона "Създаване на оферта". Ще се отвори нова страница , където можете да настроите вашата оферта за всеки продукт, включване на нови елементи (други продукти, разходите за монтаж, и т.н.) и регистриране на  данните си за фактуриране на клиента.

10. Може ли да се запази  офертата за клиента и да се използва  отново ? Отидете на "Оферта" опция в менюто за употреба. Тук ще намерите всички отговори на  въпросите, които имате . Можете да я редактирате, копирате или  отпечатате всеки път, когато поискате.

11. Къде се съхраняват моите данни за клиенти? Вашите клиентски данни се съхраняват на B2B база данни , но на отделни и обезопасени файлове, където никой от персонала на Флуидра няма достъп. Моля вижте в „Правни условия на сайта“ за повече информация.